Samota - smútok - strach

Quilt "Samota - Smútok - Strach"

90x140cm

Podmienky k účasti v projekte Uzbekistan:

trojuholník 60x60x60cm + použiť čiernu farbu a aspoň 2 látky z kolekcie Uzbekistan. Mne sa ušli červenožlté. A čo s tým? Taký divný tvar... urobím trojuholník a čo si s ním počnem?

Vždy sme ovplynení svojim prostredím.  Niekedy pozitívne - a niekedy opačne. Ako sa vyrovnať s blížiacou sa smrťou milého človeka.... Čo je tam ďalej....  Ničota? Personifikovať si smrť v ľudskej podobe ako zubatú lebku s kosou a nenávistnými očami....? Možno i tak...  No nie v tomto prípade, nie pre tento život....

Smrť môže byť aj vykúpením... úľavou po dobre vykonanej práci.... vyslobodením od bolesti, pred ktorou niet úniku....

Postupne sa moje prestavy o fyziognómii premieňali zo strašného kostlivca na mladú, láskavú a nežnú krásavicu, ktorá ťa pohľadí mäkkými rukami a zoberie tam, kde nič neboli a kde si si svojim životom zaslúžil.....Neboj sa! Je to len prechod do inej dimenzie....

Samota

Samota_2