Naše Kurzy počas výstavy Kreativa

4 až 6.4.2008 v historickej budove dubečského Špejcharu.